onsdag 12 juli 2006

en av tre flickor har utsatts för sexuellt övergrepp

Enligt siffror framtagna av ett nätverk av tio organisationer som arbetar mot sexuella övergrepp i Cochabamba, har en av tre flickor under sin skolgång blivit utsatta för sexuella övergrepp. För pojkar uppgår siffran till en av sju. Nu går nätverk av organisationer, företag, volontärer, och offer för övergreppen samman och vill verka för att problemet tas upp i den konstituerande församlingen som påbörjar sitt arbete med att omarbeta grundlagen den 6 augusti.

En stor kampanj för att motverka sexuella övergrepp har inletts i Cochabamba efter att dessa nya data publicerats av nätverket mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar (Red Contra la Violencia Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes). Enligt nätverket anmäls endast en procent av övergreppen, 40 procent av dessa anmäls av mödrar till offren och 10 procent av offren själva. Största delen av offren är mellan 13 och 16 år gamla. Som en protest mot att majoriteten av de anmälda fallen tystas ner och att utredningar sällan kommer till stånd planerar nätverket, i samband med kampanjens slut, en protestmarch som kommer att infinna sig den 9 augusti i år. Organisationer, företag och övriga samhällsmedborgare inbjuds att delta i marchen som går från huvudtorget mot domstolsbyggnaden. Kampanjen, liksom avslutande protestmarch, genomförs även i städerna Tarija, Sucre och La Paz.

Inga kommentarer: