måndag 3 juli 2006

Historiskt val inför omarbetningen av Bolivias grundlag

Igår, söndag 2 juli 2006, hölls valet som ska förändra Bolivia. Landet står inför den stora utmaningen att skriva om sin grundlag, något som varit den folkliga majoritetens önskan länge och en av huvudpunkterna på regeringspartiets MAS (Movimiento al Socialismo) partiprogram. För första gången i Bolivias historia fick igår befolkningen själva välja representanter till den församling som ska omarbeta konstitutionen.

Tanken bakom Asamblea Constituyente (konstituerande församlingen) är bland andra att demokratin ska stärkas i landet genom att deltagandet i den politiska processen möjliggörs för stora delar av befolkningen, främst ursprungsbefolkningen som tidigare haft svårt att göra sina röster hörda. Evo Morales är Bolivias förste president som själv tillhör ursprungsbefolkningen och under sina sex månader som statschef har han genomfört en mängd reformer som ska förbättra situationen för denna ofta marginaliserade grupp. Efter gårdagen stod det klart att Morales parti MAS vann valet till den konstituerande församlingen. Med 52,9 % av rösterna tilldelades MAS 135 av de 255 platserna i församlingen. Den största oppositionen utgörs av högerpartiet PODEMOS som med 23, 5 % av rösterna fick 60 platser.

Huvudfrågorna för regeringspartiet MAS är att verka för att alla bolivianer ska få en rättvis tillgång till hälsa och sjukvård och till en god utbildning. De vill att språken aymara, quechua och guaraní, som talas av en majoritet av befolkningen ska få ta större plats i samhället och bli obligatoriska i bl.a skolan (jämte spanskan som är det officiella språket). De förespråkar en jordreform där stora delar jord tas från sina nuvarande ägare som inte själva brukar jorden och delas ut rättvist till alla jordbrukande folk. Tanken är, enkelt beskrivet, att jorden bör ägas av den som brukar den. Vidare vill MAS försöka finna en väg att få tillbaka den landremsa mot Atlanten som Bolivia förlorade i krig mot Chile i slutet av 1800-talet.

Den konstituerande församlingen inleder sitt arbete den 6 augusti i år och får 12 månader på sig att skriva förslaget till en ny grundlag. När konstitutionen godkänt förslaget genomförs ytterligare ett val där hela folket får godkänna eller avböja förslaget till lagändring.

Mer information om valet:

“Valet som alla väntat på” av Emma Schütt, Svalorna

“Majoritet för MAS i grundlagsförsamling” av Emma Schütt, SvalornaInga kommentarer: