onsdag 22 oktober 2008

Lyckad dialog mellan regering och opposition

Efter nästan ett års tid av misslyckade försök till dialog och ständiga konflikter mellan regeringsanhängare och dess motståndare har oroligheterna inför ett eventuellt inbördeskrig nu mattats av i och med måndagens överenskommelse gällande den nya grundlagen.

Regeringen gick med på oppositionens krav att ändra på över 100 artiklar i den nya lagen och därmed kunde datumet för folkomröstning fastställas till den 25 januari 2009. Trots ändringarna är regeringen fortfarande nöjda med lagförslaget och oppositionen planerar att påbörja sin kampanj för att få folket att rösta nej till förslaget.

Många regeringsanhängare och medlemmar av folkförsamlingen som hade som uppgift att under ett och ett halvt år arbeta fram lagförslaget känner sig överkörda och menar att det var fel av regeringen att ändra förslaget utan att återigen sammankalla den folkvalda lagförslagsförsamlingen. Trots missnöjet är dock den allmänna stämningen i landet betydligt bättre än innan överenskommelsen och i La Paz under måndagen fylldes gatorna med sång och musik, dans, poesi och förväntansfulla människor ur båda lägren.

Inga kommentarer: