onsdag 28 november 2007

tumult i bolivias huvudstad sucre

Efter ett och ett halvt års arbete har folkförsamlingen som bildats för att skriva om Bolivias grundlag, framställt sitt förslag. Det har skett under tumult och oroligheter. Folkförsamlingen har sammanträtt i Bolivias huvudstad Sucre, en vanligtvis lugn och trivsam stad med drygt 60 000 invånare, som under ett par veckor fått vara vittne till sammandrabbningar mellan regerings- och folkförsamlingsanhängare och oppositionen.

Under lördagen den 24 november då folkförsamlingen skulle ta ett övergripande beslut om de nya artiklarna i grundlagen nådde våldsamheterna sin kulmen. Studenter och oppositionsmedlemmar från hela landet gick ut på gatorna och vandaliserade och försökte hindra församlingsmedlemmarna att komma fram till församlingslokalen. President Evo Morales bestämde då att församlingens mötesplats skulle flyttas från teatern inne i centrala Sucre till en militärförläggning en bit utanför staden, något som oppositionen utlyste som illegalt.

Sammanträdet fortsatte bakom lyckta dörrar med en mur av militärer runt om och när första dödsfallet inträffade bland massorna utanför ombads folkförsamlingens ordförande Silvia Lazarte att avbryta mötet, vilket nekades. En stund senare hade grundlagens nya artiklar beslutats om.
Oroligheterna i Sucre fortsatte och under söndagen misshandlades flera polismän svårt och fyra poliskvarter attackerades varpå det bestämdes att all polisstyrka skulle dra sig tillbaka på grund av säkerhetsskäl. De polislösa gatorna ledde i sin tur till att minst 120 farliga brottslingar som satt inne på fängelset San Roque tog sin chans och rymde.

Trots de tumultuiska omständigheterna förklarade Evo Morales på söndagen att han stödd det framtagna förslaget till ny grundlag och att det mest demokratiska sättet på vilket han kunde agera i framtiden var att låta folket själva genom omröstning godkänna förslaget. Han beklagade att oppositionen, styrd av oligarkiska grupper manipulerade av internationella intressen, hade låtit konfrontationen bli så allvarlig och han förklarade för folket att problemet i grund och botten är att dessa grupper är rädda för att förlora sina privilegier nu när en person av ursprungsbefolkningen har blivit president. “De accepterar inte att vi fattiga också kan regera”, fortsatte han.

Ett steg kvarstår för folkförsamlingen; att enas om det slutliga grundlagsförslaget, artikel för artikel. Detta ska göras innan den 14 december, då tidsfristen för församlingens arbete går ut.