onsdag 20 februari 2008

nu väntar den nya grundlagen på sin omröstning

Av säkerhetsskäl förflyttades den sista sessionen av folkförsamlingens arbete från sitt ursprungliga säte i huvudstaden Sucre till staden Oruro. Sammanlagt deltog endast 164 av de ursprungliga 255 folkvalda deltagarna, vilket har lett till att oppositionen hävdar att grundlagsförslaget inte är giltigt. Trots att majoriteten av oppositionsmedlemmarna valde att inte delta i kongressen, främst på grund av det “olagliga” sätesbytet från Sucre till Oruro samt att det gjordes med så kort varsel, uppgav en del av dem att de kroppsligen faktiskt inte kunnat ta sig in i kongresshallen för att de stoppats av regeringsanhängare.

Frånvarande till trots godkände församlingen artikel för artikel med två tredjedelar eller fler av rösterna. Den enda artikeln som inte nådde upp till två tredjedelar var den om storgodsets storlek; ska det största storgodset i enskild persons ägo få vara 5000 eller 10 000 hektar?, denna fråga går vidare till allmän folkomröstning liksom det övriga grundlagsförslaget.

Den nya grundlagen innebär stora ekonomiska, sociala och kulturella förändringar till fördel för ursprungsbefolkningen. Författningen värnar bland annat om landets integritet, dess naturresurser och dess förmåga att förädla dessa på nationellt plan. Inkomster från denna nationalisering ska delas ut till folket, bland annat i form av pension.

Om bolivianska folket kommer att godkänna den nya författningen återstår att se. Omröstningen planeras hållas den 4 maj i år, samtidigt som en omröstning för att godkänna ett autonomiförslag hålls i departementet Santa Cruz. Om förslaget går igenom får Santa Cruz större beslutsmakt i frågor rörande departementet.