torsdag 15 januari 2009

Elektroniska nyhetsbrev

Ni som är faddrar till barnhemmet Herdens hjärta har börjat få era nyhetsbrev via e-mail. Vi har hittills bara fått positiva reaktioner på denna förändring, men om du skulle vilja fortsätta få nyhetsbreven via vanlig post så hör av dig. Detta gäller naturligtvis också om du av någon anledning inte har fått vårt senaste elektroniska nyhetsbrev. Ibland hamnar ju mail från okänd avsändare t.ex. i skräpposten.