onsdag 22 oktober 2008

Lyckad dialog mellan regering och opposition

Efter nästan ett års tid av misslyckade försök till dialog och ständiga konflikter mellan regeringsanhängare och dess motståndare har oroligheterna inför ett eventuellt inbördeskrig nu mattats av i och med måndagens överenskommelse gällande den nya grundlagen.

Regeringen gick med på oppositionens krav att ändra på över 100 artiklar i den nya lagen och därmed kunde datumet för folkomröstning fastställas till den 25 januari 2009. Trots ändringarna är regeringen fortfarande nöjda med lagförslaget och oppositionen planerar att påbörja sin kampanj för att få folket att rösta nej till förslaget.

Många regeringsanhängare och medlemmar av folkförsamlingen som hade som uppgift att under ett och ett halvt år arbeta fram lagförslaget känner sig överkörda och menar att det var fel av regeringen att ändra förslaget utan att återigen sammankalla den folkvalda lagförslagsförsamlingen. Trots missnöjet är dock den allmänna stämningen i landet betydligt bättre än innan överenskommelsen och i La Paz under måndagen fylldes gatorna med sång och musik, dans, poesi och förväntansfulla människor ur båda lägren.

söndag 12 oktober 2008

En liten bit av himlen

Idag hölls invigning för Niños Con Valors nya projekt "Pedacito de Cielo" ("En liten bit av himlen"). Projektet innefattar bl a ett daghem för barn med HIV och ett träningsprogram för familjer med HIV. Tolv stycken barn är redan inskrivna på daghemmet och ett arbete har inletts med deras familjer.

I Bolivia bor för närvarande mellan 7000 - 17 000 människor som är smittade och antalet ökar stadigt. Diskrimineringen av dessa personer är stor: det är få tandläkare eller läkare som vill ta emot dem, det finns inga dagis som accepterar smittade barn och när en organisation för ett par år sedan försökte starta ett särskilt daghem för smittade stängdes detta ner av demonstrerande grannar. Pedacito de Cielo är därmed det första bolivianska daghemmet för smittade. Platsen för dagiset hålls anonym och utifrån verkar den lilla biten av himlen vara ett alldeles vanligt hus.

Niños Con Valor samarbetar med en organisation vid namn "Vivo en Positivo" ("Jag lever positivt") som arbetar särskilt med människor som bär på HIV/AIDS.