torsdag 31 juli 2008

Bolivia förändras - Evo håller sitt ord

Så lyder regeringens främsta slagord: Bolivia Cambia Evo Cumple. Efter två och ett halvt stormiga år vid makten är det möjligt att se en rad faktiska förändringar som Morales socialistregering har genomfört. Nedan nämner jag några av de viktigaste i raden.
  • Alfabetisering
Sedan 20 mars 2006 har ett alfabetiseringsprogram finansierat av Kuba ägt rum i Bolivia. Programmet går under namnet "Jo, jag kan" (Yo, sí puedo) och har hittills lärt nära 520 000 tidigare analfabeter att läsa och skriva.
  • Billigare elkostnad för de fattigaste
21 mars 2006 offentliggjorde Morales en lag som sänkte elkostnaden för de mest behövande. Sammanlagt berörs 460 148 personer i staden och 34 608 personer på landsbygden.
  • Nationalisering av landets naturgas
1 maj 2006 beslutade regeringen att nationalisera landets stora naturgasresurser. Detta innebär att de företag som utvinner gasen måste betala 82% av produktionen i skatter och avgifter till Bolivia. Tidigare var denna summa endast 18%. För landets ekonomi betyder detta en ytterligare inkomst på ca 10 000 miljoner svenska kronor/år.
  • Revolutionär jordbrukspolitik
53 år efter landets stora jordbruksrevolution sätter regeringen den 2 augusti 2006 dess fulla reformprogram i kraft. Detta innebär en rättvis fördelning av landets marker, kontroll av ägandedokument och återaktivering av mark som hittills inte brukats. Ett av de övergripande målen är att marken i så stor utsträckning som möjligt ska ägas av den som brukar den.
  • Barnbidrag
12 november 2006 distribuerades för första gången det nyinförda barnbidraget. En summa på 200 kronor som ska betalas ut till landets samtliga skolbarn vid slutet av varje skolår.
  • Ursprungsbefolkningens egen radio
1 maj 2007 invigdes ursprungsbefolkningens eget radionät med sammmanlagt 30 stationer runt om i landet. Ändamålet är att demokratisera kommunikationen i landet och stärka uttrycksrättigheterna för samtliga sociala sektorer.
  • Ny grundlag
9 november 2007 godkände en folkvald församling, efter ett års arbete, texten till en ny grundlag som etablerar ett plurinationellt Bolivia. Hela befolkningen ska inom de kommande månaderna rösta om grundlagen ska träda i kraft eller ej.
  • Ny bank för produktiv utveckling
2 maj 2008 öppnade den statliga banken BDP-SAM sina dörrar. Banken erbjuder mikrolån till privatpersoner och speciella lånepaket till föreningar med sociala utvecklingsprojekt. BDP-SAM ska alltid hålla lägre ränta än de kommersiella bankerna, för närvarande ligger räntan på 6%.
  • Energisparande/ekologiska glödlampor till samtliga hushåll
10 mars 2008 inleddes en venezuelafinansierad kampanj för att byta ut befolkningens glödlampor till energisparlampor. Varje hushåll fick besök av ideella arbetare som kostnadsfritt bytte ut gamla lampor mot nya.
  • Gratis ögonoperationer
Sedan 2006 har Kubanskt stöd gjort det möjligt för Bolivia att öppna 1 nytt ögoninstitut och hela 12 nya oftalmologiska kliniker. Hittills har dessa med hjälp av kubanska läkare opererat mer än 250 000 personer kostnadsfritt.

måndag 7 juli 2008

Sydamerika höjer rösten

Magnus Lintons senaste krönika i DN. En kommentar kontra uppfattningen om att Latinamerikas politiska ledare bara är röda populister i luven på varandra.