måndag 15 september 2008

intensifierad kris kräver minst fjorton nya dödsfall

De senaste veckorna har den politiska krisen i landet intensifierats. Läget mellan regeringsanhängare och oppostionen blir allt kärvare. Sedan oppositionen började kräva omredigering av tre specifika paragrafer i den nya grundlagen som det ska röstas om den 7 december, har våldet och rasismen trappats upp betydligt. Oppositionens ansikten utåt är fyra av landets nio prefekter* i vars respektive län också en majoritet av invånarna är regeringsoppositionella.

En oppositionell grupp med säte i Santa Cruz (landets näst största stad) som kallar sig "Unión Juvenil Cruceñista" ("Santa Cruz ungdomsunion") har ockuperat flera statliga institutioner i staden, däribland postkontoret, migrationsverket och skattekontoret. Även en av de viktigaste utvinningscentralerna för naturgas har ockuperats och stängdes ned under tre dagars tid, vilket innebar att större delarna av befolkningen inte längre fick tillgång till den gas de dagligen behöver för matlagning, uppvärmning och transport. I skrivandets stund finns återigen naturgas till hushållen och till bensinstationerna men instituitonerna är fortfarande ockuperade.

I länet Pando i norra Bolivia har meningsskiljaktigheterna fått förödande konsekvenser. Det är fortfarande svårt att få klarhet i vad som inträffat. Informationen från de två lägren är vitt åtskilda och medan regeringen talar om organiserat folkmord kallar oppositionen det för olyckliga sammandrabbningar. Konfrontationerna började den 11 september då en grupp människor från landsbygden var på väg in till staden Cobija för att delta i ett folkligt möte. Enligt de flesta uppgifter träffade de en stor grupp regeringsoppositionella, förmodligen direkt anställda under länets prefekt och tumult uppstod som varade i fyra dagar. Under den första dagen mördades nio personer. Eftersom regeringen utlyste undantagstillstånd i hela länet hindrades många nationella och internationella organisationer och informationsspridare från att ta sig in i området vilket har gjort det tämligen svårt att komma åt tillförlitlig information. Saldot från de fyra dagar långa sammandrabbningarna är enligt varierande uppgifter mellan 14- 30 döda, 24 skottskadade och 106 försvunna, majoriteten ur ursrungsbefolkningen.

I nuläget är tre personer huvudmisstänkta för vad som verkar vara en organiserad massaker; Pandos läns prefekt Leopoldo Fernández, fd borgmästare Miguel Becerra och senatorn Abraham Cuéllar som tillhör oppositionspartiet UN (Unidad Nacional).

*prefekt har ungefär samma roll som en landshövding och fungerar som chef för länsstyrelsen men till skillnad från landshövdingen utses prefekten genom folkligt val.